Wat regeltjes om de afspraken goed te laten lopen

Heb je een vraag? Mail ons even

✔  Persoonlijk

✔  Deskundig

✔  Betaalbaar

Afspraken rond de bijlessen

Jouw kind krijgt online bijles bij Learnr.nl. Voor een goede samenwerking hebben we de spelregels bij de begeleiding op papier gezet. We vragen jou om deze grondig met jouw kind door te nemen.

Naar de eerste afspraak

Als de aanmelding bij ons binnenkomt gaat één van de studiecoördinatoren met die gegevens aan de slag. We zullen jou een paar vragen stellen, deze betreffen de volgende zaken:

  • De schooltijden van jouw kind en de tijden waarop hij/zij buitenschoolse activiteiten heeft
  • Welk schoolboek wordt gebruikt?
  • Wanneer zal (ongeveer) de eerstvolgende toets op school worden afgenomen?

Als we over deze gegevens beschikken zal een studiecoördinator jou bellen om de eerste afspraak te maken. Bij een aantal leerlingen zal eerst een zogenoemd hiatenonderzoek worden afgenomen. We doen dat om te inventariseren waar de problemen precies bij jouw kind liggen. Als we die kennen maken we een Plan van Aanpak. Dat wordt eerst met jou besproken voordat we met jouw kind de eerste bijlesafspraak maken.

Kiezen we niet voor de afname van een hiatenonderzoek dan wordt direct de eerste bijles met jouw kind afgesproken. In dat geval zal tijdens de eerste bijles worden gekeken waar de problemen liggen en wat we daaraan kunnen doen om deze te verhelpen. voor het maken een afspraak voor het hiatenonderzoek.

Het afmelden van een bijlesafspraak

Een bijles moet minimaal 24 uur van te voren worden afgemeld. Wanneer jouw zoon/dochter binnen 24 uur voor aanvang van de bijles wordt afgemeld, zullen de kosten voor de bijles worden doorberekend.

Wanneer jij jouw zoon/dochter voor een bijles wilt afmelden, kan je bellen of appen naar het algemene telefoonnummer (06 188 315 68). Als je geen gehoor krijgt, spreek dan de afmelding in via de voicemail. De voicemail wordt meerdere keren per dag afgeluisterd. Tijdens het weekeinde kan je altijd de voicemail inspreken.

Het afmelden van een coachingsafspraak

Afmelden doe je telefonisch of via een email naar coordinator@learnr.nl. Wanneer er niet kan worden ingelogd stuur dan een e-mail sturen naar coordinator@learnr.nl. Mocht er geen verbinding met internet kunnen worden gemaakt, dan kunt u bellen of appen naar het algemene nummer 06 188 315 68. Wanneer deze niet wordt beantwoord, graag de voicemail inspreken. Deze wordt meerdere keren per dag afgeluisterd.

Afzeggen van bijlessen die op maandag vallen

Als de bijles op de maandag valt geldt hiervoor een speciale regel: als deze bijlessen vóór maandag 11:00 uur worden afgezegd dan geldt hiervoor dat deze op tijd zijn afgezegd.

Hoe er niet kan worden afgemeld

Jouw zoon/dochter mag zichzelf niet bij de docent afmelden. Een afmelding dient in alle gevallen door de ouder/verzorger aan de administratie of de studiecoördinator doorgegeven te worden. Afmeldingen die via de docent zijn gedaan worden als ongeldig beschouwd.

We houden ons wél aan de 24-uurs regel.

Het komt wel eens voor dat een ouder teleurgesteld is als wij een niet tijdig afgezegde bijles tóch in rekening brengen. “Het was overmacht, we konden niet op tijd afbellen” krijgen wij dan als reactie. Wij begrijpen deze reactie heel goed, echter: ook wij maken afspraken met onze medewerkers en ook wij moeten onze verplichtingen nakomen. Onze afzegregels zijn conform de regels en gebruiken zoals deze algemeen maatschappelijk aanvaard zijn. We kijken bij het afzeggen echt niet op een kwartiertje te vroeg of te laat, maar zo nodig houden we ons zo strikt mogelijk aan de afzegregels.

“Ja maar jullie zeggen ook wel eens af of jullie verplaatsen ook wel eens”

Dat klopt, dat doen wij wel eens omdat we met soms complexe lesroosters zitten die wij goed in elkaar moeten laten vallen. Je zult ook merken dat een door ons afgezegde afspraak ook nooit aan jou in rekening zal worden gebracht.

Wat doen wij wanneer jouw kind niet tijdig aanwezig is?

We verwachten dat jouw zoon/dochter 5 minuten voor de start van de bijles ingelogd is. Op het moment dat jouw zoon/dochter 5 minuten na de afgesproken tijd nog niet aanwezig is, neemt de docent de volgende stappen:

  • De docent belt jouw zoon/dochter op zijn/haar mobiele nummer.
  • De docent belt naar het huisnummer. Wanneer de telefoon niet wordt beantwoord, wordt altijd de voicemail ingesproken. Vervolgens wordt de studiecoördinator door de docent op de hoogte gesteld van de situatie.
  • De docent stuurt een Whatsappbericht. Dit Whatsapp bericht wordt ook naar jouw telefoon verzonden. Jouw zoon/dochter kan hierop reageren door direct in te loggen wanneer hij/zij thuis is, of te bellen of appen naar 06 188 315 68 en door te geven waarom hij/zij later is.

Na 15 minuten proberen wij het nog een keer

  • De docent belt jouw zoon/dochter nogmaals op zijn/haar mobiele nummer.
  • De docent belt nogmaals naar het huisnummer. De docent spreekt nogmaals de voicemail in wanneer de telefoon niet wordt beantwoord.
  • De docent seint de studiecoördinator in dat de bijles uitvalt. De docent of de studiecoördinator stuurt jouw zoon/dochter een mail met de nieuwe afspraak.

NB: Wanneer jouw zoon/dochter te laat is, zal deze tijd niet worden ingelopen. Als jouw zoon/dochter zich na 30 minuten alsnog meldt, dan zal de bijles niet meer doorgaan. De docent maakt een nieuwe afspraak met hem/haar en zal hem/haar opdrachten sturen waar hij/zij aan kan werken.

Wat doe je als je je wachtwoord bent vergeten?

Ten eerste: ga niet iedere keer jouw foute wachtwoord in het systeem invullen: na drie keer verkeerd invullen gaat het systeem denken dat je een hacker bent en word je voor korte tijd uitgesloten van inloggen.

Doe dit: druk op de knop: “wachtwoord vergeten”, je krijgt dan op jouw mail een herstellink gestuurd. Als je deze indrukt kan je je wachtwoord opnieuw instellen, je kunt weer inloggen.

Nog vragen?

Stel hier jouw vraag

Online

Je studeert thuis onder deskundig toezicht

Professionele begeleiding

Vakkundige gecertificeerde online coaches helpen jou

Maatwerk

Onvoldoendes achterstanden: ze worden weggewerkt

Persoonlijke aandacht

Eén op één hulp door jouw persoonlijke huiswerkcoach.

Boeken zijn aanwezig

We werken vanuit jouw schoolboek.

Ruimte om vragen te stellen

Individuele hulp, stel al jouw vragen!

Nu boeken

Gratis proefles

Klinkt dit onrealistisch en zie je dit niet 1,2,3, voor je? Probeer dan gewoon een proefles en merk zelf hoe goed het werkt.

Een goede bijles laat jou Engels “oke” vinden

de Engelse taal wordt echt een leuk en boeiend vak als je de moeite eens neemt om bijles Engels te gaan volgen.

Meer weten over online bijlessen?

Lees hier meer over online bijles

Meer informatie?

Vul hieronder je gegevens in en je vraag. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.